News
Regulamin
Cennik
Cennik klubowy
Skady
Komentarze
Wyszukiwarka


Super Cup
FA Cup
Elitte Cup
Mecz Gwiazd
Zainteresowania
Nasz Skarb
Numery GG
Lista funduszy
Lista wyoutowanych
Sponsorzy i Stroje
Job Information
Historia
Awards
Stare komentarze
Poprzednie sezony
Lista transferowa
Forum dyskusyjne
Czat
Zarzd WGP
Regulamin
WSTP
Gra polega na tym, e stajesz si Managerem pikarskim, kupujesz i sprzedajesz zawodnikw, oraz przede wszystkim grasz mecze. Jedyna, ale zarazem najbarwniejsza liga w ktrej przyjdzie ci gra to Angielska Premiership, The Championship i League One. Uwaga! Gra bazuje na rzeczywistoci!

Aktualnie nie ma moliwoci zaoenia nowego zespou, jedyne co pozostaje nowym graczom to przejcie ju istniejcego klubu. Aktualnie w grze jest 54 druyny podzielone na 3 ligi: Premiership (1 liga), The Championship (2 liga) i League One (3 liga).
Aby dosta si do gry musisz wypeni ten formularz. Jeeli w lidze zwolni si miejsce (ktry z grajcych Managerw zrezygnuje lub zostanie zwolniony) wtedy otrzymasz odpowiedz. Aktualna lista wolnych klubw znajduje si w Job Information

Wane: Strefa naszej gry to rzeczywista angielska Premier League oraz The Championship.

Kady zawodnik w Skarbie ( Nasz Skarb) jest odnonikiem do bazy pikarzy na www.soccerbase.com. W grze mog by jedynie zawodnicy, ktrzy w tej bazie si znajduj (wyjtek pt.5 4).

1. DRUYNA
Druyna moe skada si z maksimum 13 zawodnikw w Premiership i 14 zawodnikw w pozostaych ligach (w tym zawodnicy wypoyczeni z klubu i do klubu).

2. LIGA
1
Premiership, The Championship, League One skada si z 18 zespow. Z Premiership i The Championship spadaj 3 ostatnie druyny w lidze, 3 pierwsze awansuj z The Championship i League One.
Uwaga - od sezonu 2017(2) League One zostaa "zahibernowana" - wicej info.
2
Sezon jesienny rozgrywany jest od 1. do 17. kolejki rzeczywistej Premier League za sezon wiosenny od 20. do 36. dla lat nieparzystych oraz od 21 do 37 dla lat parzystych. Ostateczna weryfikacja lat parzystych nastpuje na bieco przed rozpoczciem sezonu. Do kolejek WGP brane s take rozgrywane rwnolegle kolejki rzeczywistych The Championship oraz Scottish Premiership.
3
Za zwycistwo przyznawane jest 3 punkty, za remis 1 punkt, a za przegran 0 punktw.
4
Tabela - O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba zdobytych punktw, ilo strzelonych bramek, ilo wpuszczonych bramek a na kocu wynik meczu obu druyn (jeeli wszystko bdzie takie same to decydowa bdzie, ktry z klubw wygra w lidze wicej razy, nastpnie ktry mniej przegra). Jeeli nadal wszystko jest po rwno zostanie rozegrany dodatkowy mecz.
5
Manager klubu ktry spadnie z ligi zostaje automatycznie zwolniony. Wyjtkiem jest sytuacja gdy w momencie przejmowania klubu inaczej zostao ustalone z Rad.

3. TRANSFERY
1
Kupowa zawodnikw mona na dwa sposoby: 1) na licytacji (punkt 5. regulaminu). 2) transfery midzy sob czyli midzy Managerami - mona je przeprowadza przez cay sezon. Jeeli Managerowie dogadaj sie w sprawie transferu obaj musz potwierdzi ten fakt w dziale Transfery w panelu managera [opis dziaania].
2
7 meczw - aby sprzeda zawodnika do innego klubu musi on rozegra w naszym klubie minimum 7 spotka. Natomiast jeeli jego cena bdzie nie wiksza ni warto i spdzi on w klubie minimum jeden miesic ta regua przestaje obowizywa (nie dotyczy pakietw i wymian). Do miesicy nie wliczany jest czerwiec i lipiec. Jeeli zawodnik zosta kupiony w czerwcu lub lipcu bdzie mg opuci klub najwczeniej 1. wrzenia.
3
loan + transfer - we wszystkie przypadkach gdzie klub A kupuje z klubu B zawodnika, ktry by wczeniej w tym klubie na wypoyczeniu i od jego koca nie mino 2 miesice (nie liczc czerwca i lipca), warto zawodnika w nowym klubie jest sum wartoci wypoyczenia i transferu. Warto wypoyczenia nie moe by wiksza ni 1/3 wartoci cakowitej transakcji. Jeeli zawodnik ten nie spenia 2 (7 meczw) a cakowita warto transakcji jest wiksza ni aktualna warto zawodnika, transakcja nie zostanie przeprowadzona.
4
Pakiety i wymiany - dopuszcza si transfery/wypoyczenia pomidzy klubami w krtkim odstpie czasu, w ktrych udzia bierze co najmniej dwch zawodnikw.
Ograniczenia:
- zawodnicy nie speniajcy przepisu o 7 meczach ( 2) nie mog bra udziau w pakietach i wymianach definitywnie zmieniajc klub
- warto kadego taszego zawodnika w pakiecie/wymianie nie moe by nisza ni 30% wartoci najdroszego zawodnika definitywnie zmieniajcego klub
- kwota wypoyczenia kadego zawodnika w pakiecie/wymianie nie moe by nisza ni 25% ani wysza ni 100% wartoci najdroszego zawodnika definitywnie zmieniajcego klub.
Taki transfer musi zosta zgoszony na forum w dziale Transfery nie wczeniej ni w dniu, w ktrym moe zosta przeprowadzony i potwierdzony przez obu managerw. O akceptacji lub odrzuceniu takiego transferu decyduje Rada WGP w terminie nie duszym ni 7 dni. Po akceptacji przez Rad naley potwierdzi transfer w dziale Transfery w panelu managera. Jeeli decyzja nie zostanie podjta do godziny 23:59 dnia poprzedzajcego rozpoczcia kolejki to transferu nie ma przed t kolejk.
5
Zakazy transferowe - Bezwzgldny zakaz transferw "na kresk", "po sezonie", "po kolejce" czy "za tydzie". Bezwzgldny zakaz transferw z patnociami "po golach". Jest kasa = jest transfer. Rada moe zablokowa transfer bez podania przyczyny.
6
Zawodnik poza stref gry - jeeli zawodnik jest wypoyczony poza stref gry to nie mona go sprzeda ani wypoyczy do innego klubu.
7
Uwaga - wszystkie transakcje pomidzy managerami s przeprowadzane na ich wasn odpowiedzialno. Nieudany transfer moe by uznany za dziaanie na szkod klubu w przypadku zaniedbania w rozpoznaniu sytuacji przez managerw. Taki manager moe zosta ukarany lub zwolniony jeli ewidentnie dziaa na szkod klubu. O takim dziaaniu rozstrzyga Rada na podstawie aktualnej sytuacji w chwili transferu i motywach managera.

4. WYPOYCZENIA (LOANY)
1
Dugo wypoyczenia ustalaj midzy sob Managerowie podajc dat zakoczenia wypoyczenia (minimum 30 dni i przynajmniej trzy kolejki, okres 30 dni nie dotyczy kocwki sezonu kiedy to wypoyczenie moe by krtsze ni 30 dni). Jednoczesnie mona mie 2 zawodnikw wypoyczonych DO klubu oraz 3 Z klubu (swojego), przy czym tylko jeden zawodnik moe by wypoyczony DO klubu na cay sezon a take tylko jeden krtkoterminowo (na okres krtszy ni 17 kolejek).
2
Zawodnik bez kontraktu - nie mona wypoyczy zawodnika z ktrym nie podpisao si kontraktu.
3
Zakaz - bezwzgldny zakaz loanw z dodatkowymi klauzulami. Nie mona wypoyczy zawodnika "na kresk", jeeli chcesz wypoyczy zawodnika musisz mie na to kas. Nie mona wypoyczy zawodnika na duej ni ma podpisany kontrakt.
4
Sezonowy Budet loanowy w klubach Premiership to 8mln na loan sezonowy oraz 4mln na krtkoterminowy, w The Championship - 6.5mln na loan sezonowy oraz 3.5mln na krtkoterminowy, natomiast w League One - 5 na loan sezonowy oraz 3mln na krtkoterminowy. Nie ma ogranicze co do przychodw z tytuu wypoycze.
5
Ograniczenia:
- po 10. kolejce nie mona wypoyczy Z klubu adnego z dwch najlepszych strzelcw (zawodnikw z najwiksz liczb goli w lidze, nie licz si zawodnicy wypoyczeni do klubu) w aktualnym sezonie WGP, ktrzy w danej chwili s w klubie (licz si gole strzelone w kadym z klubw w ktrych ten zawodnik gra); Jeli dwch lub wicej zawodnikw zdobyo tyle samo goli w lidze o tym, ktrego mona wypoyczy decyduje manager.
- po 14. kolejce wypoyczenia zawodnikw zostaj zablokowane;
- wypoyczenia pomidzy klubami z tej samej ligi dozwolone s tylko na cay sezon;
- jeden zawodnik w ramach wypoyczenia z danego klubu moe gra tylko w jednym klubie z danej ligi.

5. LICYTACJA
1
Licytacje odbywa si na czacie strony w kady pierwszy pitek miesica (nie dotyczy maja i czerwca a o jakichkolwiek wyjtkach rozstrzyga Rada WGP). Licytujc zawodnikw mona przebija ceny min o 0,1 mln przez pierwsze 3 minuty licytacji danego zawodnika. Po upywie 3 minut minimalne przebicie wzrasta do 0.3mln a po upywie 5 minut do 0.5. O obu zmianach informuje prowadzcy licytacj i zaczynaj one obowizywa od momentu ich przekazania. Na licytacji mona kupi zawodnikw z Cennika, Cennika Klubowego oraz Talenty. Kade zainteresowanie zawodnikiem z Cennikw kosztuje 0.1mln.
2
Terminarz licytacji
- wtorek godz. 12:00 - koniec zgaszania talentw przez Przewodniczcego Rady,
- wtorek godz. 16:00 - zamknicie cennika klubowego, koniec moliwoci dodawania i wycofania zawodnikw,
- roda godz. 0:00 - zamknicie cennika*, koniec zgaszania zainteresowa przez osob odpowiadajc za sprawy techniczne,
- roda godz. 16:00 - koniec przyjmowania zainteresowa i talentw,
- roda ok godz. 18:00 - publikacja zainteresowa i talentw na stronie,
- czwartek godz. 16:00 - koniec czasu na zgaszanie "zaale i apelacji" odnonie zainteresowa i talentw,
- czwartek godz. 19:00 - zamroenie aktualizacji finansw klubowych. Poyczki, transfery itp. zrobione po tym terminie zostan uwzgdnione dopiero po licytacji**.
- czwartek godz. 20:00 - rozpoczcie licytacji.
* - zawodnicy ktrzy powinni znale si w cenniku a nie bd w nim do tego terminu, bd licytowani na kolejnej licytacji (dot. rwnie zawodnikw zgaszanych jako talenty, w szczeglnoci zawodnikw, ktrzy byli ju "w grze", patrz 3).
** - nie dotyczy zawodnikw kupionych i sprzedanych na licytacji.
3
Cennik - do cennika trafiaj zawodnicy:
- z ktrymi kluby WGP rozwi lub nie przedu kontraktw (Free),
- powracajcy do strefy gry i nie bdcy aktualnie w adnym klubie WGP (Free),

4
Zawodnicy FREE - kluby zainteresowane licytowa si bd ile zapac zawodnikowi za przejcie do ich klubu, zaczynajc od 0,1 mln. Zawodnika takiego przez trzy kolejne licytacje nie moe kupi manager, za kadencji ktrego zawodnik odszed z klubu.
5
Talenty - przed licytacj mona zgosi "talenty" - czyli zawodnikw, ktrzy graj w rzeczywistoci w naszej strefie a nie ma ich u nas w grze (ani w Cenniku ani w adnym z klubw) oraz:
- wystpili w przynajmniej jednym oficjalnym meczu seniorskim (jeeli zawodnik nie ma meczw w soccerbase naley fakt rozegrania meczu udowodni podajc link do oficjalnej klubowej strony ktra to potwierdzi), lub
- maj skoczone 18 lat i niedawno zmienili klub (podane linki musz te dane potwierdza).
Cena kazdego talenta to 1 mln. Jeeli taki talent nie spenia powyszych wymogw, nie ma na 100% podpisanego kontraktu z klubem ze strefy gry, nie przeszed jeszcze testw medycznych, czeka na pozwolenie na prac lub jest wypoyczony poza stref gry, to taki zawodnik nie zostanie uznany.
Zgaszajc "talenta" naley poda jego imi i nazwisko, link w soccerbasie, oraz jeli potrzeba (wg SB zawodnik jest poza stref) aktualny klub (link do oficjalnej klubowej strony ktra to potwierdzi). Mona zgasza zawodnika jako talenta jeli nie jest on umieszczony w soccerbasie ale:
a) trzeba poda oprcz imienia i nazwiska jego przynaleno klubow (link do oficjalnej klubowej strony ktra to potwierdzi)
b) z takim zawodnikiem mona podpisa kontrakt na 1 [sownie: jeden] miesic. Jeeli zawodnik ten po miesicu od podpisania kontraktu nie znajdzie si w soccerbase nie bdzie mona z nim przeduy kontraktu.
Talenty wysyamy na adres talentywgp[at]gmail.com.
6
Cennik klubowy - istnieje moliwo wystawienia swoich zawodnikw na licytacj. Kady klub moe mie wystawionych w tym samym czasie maksymalnie dwch zawodnikw, z ktrych kady musi spenia pkt. 3 2 Regulaminu (7 meczw). Wystawienia zawodnika, do ktrego zainteresowanie zgosi cho jeden klub nie mona wycofa. Takiego zawodnika nie mona take sprzeda, wypoyczy, nie przeduy z nim kontraktu ani rozwiza go.
Ograniczenie:
nie mona zgasza zainteresowa zawodnikami klubw z ktrymi przeprowadzao si transfer przez ostatnie 15 dni (w lipcu i sierpniu - 30 dni) bez zgody Rady.
Wane:
wraz z publikacj zainteresowa i talentw na stronie do wiadomoci publicznej podana bdzie jedynie liczba zainteresowanych danym zawodnikiem klubw za ich lista dostpna bdzie na godzin przed licytacj.
Uwaga:
do cennika klubowego przed licytacj lipcow i styczniow trafia 2-3 najskuteczniejszych zawodnikw League One, ktrzy nie awansuj do TC z cen wywoawcz 5mln.
7
Kolejno licytacji - w pierwszej kolejnoci licytowani s zawodnicy z cennika klubowego, nastpnie razem zawodnicy z cennika oraz talenty. Ich kolejno ustalana jest wg iloci zainteresowanych klubw danymi zawodnikami z cennika oraz talentami, nastpnie wg ceny wywoawczej, kolejnoci w cenniku (dot. zawodnikw z cennika) i na kocu alfabetycznie (dot. talentw). Kompletna kolejno licytowania pojawi si w newsie z talentami.
8
Absencja na licytacji - jeeli kto nie moe by na licytacji, moe dogada si z inn osob, ktra bdzie za niego licytowaa. Fakt ten naley zgosi min na 1h przed licytacj Przewodniczcemu Rady przez obydwie osoby. Wtedy mona bdzie licytowa za kogo pod warunkiem, e zainteresowania obydwu Managerw bd rne. W przypadku pokrywajcych si zainteresowa manager obecny na licytacji moe licytowa tylko za siebie.

6. KONTRAKTY
1
Z zawodnikiem mona podpisa/przeduy kontrakt na min 1 miesic a max 2 sezony.
Kontrakt na 1 miesic to 3 % od wartoci zawodnika (minumum 0.1mln). 1 sezon = 5 miesiecy. Gdy chcemy podpisac kontrakt na np. 2 miesiace wykonujemy takie obliczenie: 2 * 3% * "wartosc zawodnika". Kontrakty miesiczne nowych zawodnikw podpisywane w czerwcu i lipcu obowizywa bd do 1. wrzenia, 2 miesiczne do 1. padziernika itd. [zobacz instrtukcj].
2
Ograniczenia:
- kontrakt liczymy minimum od 1 mln.
- po kupieniu zawodnika s 3 kolejki na podpisanie z nim kontraktu (do rozpoczcia trzeciej kolejki po transferze), w przeciwnym wypadku jeeli manager nie uprzedzi Rady WGP o zamiarze nie podpisywania go, takiemu zawodnikowi kontrakt zostaje podpisany automatycznie na miesic. Dodatkowo klub ponosi koszty manipulacyjne w wysokoci 3% wartoci zawodnika, z ktrym nie podpisa kontraktu (minimum 0.1mln).
- kontrakt z jednym zawodnikiem mona przedua nie czciej ni co 20 dni, w przypadku przeduania przed upywem 20 dni oba kontrakty liczone s jako jeden,
- jeli w przecigu 20 dni od podpisania kontraktu nastpuje wzrost wartoci zawodnika powysze ograniczenie nie ma zastosowania,
- kontrakt z zawodnikiem mona mie podpisany maksymalnie na rok, wyjtkiem jest okres od czerwca do lipca kiedy to kontrakt mona podpisa a do 1 sierpnia nastpnego roku.
3
Zawodnik bez kontraktu - kupiony zawodnik, ktry nie podpisa kontraktu nie moe gra w meczu. Jeeli manager wystawi do meczu takiego zawodnika, to kontrakt zostaje mu podpisany automatycznie na miesic. Dodatkowo klub ponosi koszty manipulacyjne w wysokoci 3% wartoci zawodnika, z ktrym nie podpisa kontraktu (minimum 0.1mln).
4
Koniec kontraktu - jeeli zawodnikowi skoczy si kontrakt a manager nie uprzedzi Rady WGP o zamiarze nie przeduania go, to takiemu zawodnikowi kontrakt zostaje przeduony automatycznie o miesic. Dodatkowo klub ponosi koszty manipulacyjne w wysokoci 3% wartoci zawodnika ktremu skoczy si kontrakt (minimum 0.1mln). Jeeli manager doprowadzi klub do sytuacji, w ktrej nie ma on moliwoci finansowych podpisania koczcych si kontraktw z zawodnikami, zostanie zwolniony z zajmowanego stanowiska.
5
Zawodnik niechciany - mona odda zawodnika niechcianego, ale trzeba bdzie mu zapaci odstpne w wysokoci jednomiesicznego kontraktu.
6
Wane! - jeeli suma kontraktu wyniesie np. 0,15 mln to zaokrglamy j do 0,1 mln (podobnie przy rekompensatach).
7
Debet - kady klub raz w sezonie moe zaduy si na poczet kontraktw o max 1mln, kwota ta musi by spacona najpniej po miesicu od zacignicia. Nie spacenie dugu skutkuje wyrzuceniem do cennika zawodnikw, z ktrymi przeduono kontrakty na poczet tego dugu (nie dotyczy klubw bez managera). Wola zacignicia debetu musi by wyraona w mailu z kontraktami na ktre klubowi nie wystarcza pienidzy.

7. MECZ
1
Minimum w meczu moe gra 4 zawodnikw, a maksimum 6 + 2 rezerwowych.
2
Gra bazuje na rzeczywistoci. Jeeli gracz w rzeczywistej np. Premier League strzeli bramk a "nasz" Manager posiada go w swoim zespole i wystawi go do meczu to zdoby gola. Jeeli do rozpoczcia nastpnej kolejki FA uzna, e jakiego gola nie zdoby zawodnik A lecz zawodnik B to take u nas nastpi odpowiednia korekta.
3
Jeli jaka druyna nie gra w danej kolejce kolejki ligowej branej pod uwag ale gra w terminie przed rozpoczciem kolejnej kolejki inny mecz lub mecze to bdzie on mg by wzity pod uwag. O tym czy i ktry mecz zostanie zakwalifikowany decyduje kolejno:
(i) mecz ligowy z innej kolejki
(ii) mecz pucharu krajowego z rywalem z tej samej ligi
(iii) mecz pucharu krajowego z rywalem z wyszej ligi
(iv) mecz pucharu midzynarodowego fazy finaowej (nie eliminacyjnej)
(v) mecz pucharu midzynarodowego fazy eliminacyjnej o ile w kolejce mogoby nie zagra wicej ni 12 zespow
(vi) mecz pucharu krajowego z rywalem z niszej ligi o ile w kolejce mogoby nie zagra wicej ni 12 zespow
W kadym z powyszych przypadkw przy dwch lub wicej meczach tego samego poziomu pod uwag brany bdzie najbliszy terminem deadline'owi wysyania skadw lub taki, ktry nie rozcignie terminarza kolejki o kolejne dni. Ostateczn decyzj podejmowa bdzie Rada WGP.
4
W meczu mog gra zawodnicy, majcy kontrakty przynajmniej do dnia rozpoczcia kolejki. Za dzie rozpoczcia kolejki uwaa si termin ostatecznego wysyania skadw.
5
Zgosi zawodnikw do meczu naley w dziale Manager - Wystaw skad [opis dziaania]. Jeeli Manager nie zgosi zawodnikw do meczu, na klub zostaje naoona kara finansowa 0.5mln a Manager dostaje 1 punkt karny.
6
Jeli manager nie wystawi skadu na dan kolejk w wymaganym terminie to w meczu bd bra udzia zawodnicy z pierwszych czterech pozycji (w tym rezerwowi) biorcy udzia w kolejce poprzedzajcej. Jeeli ktrego zawodnika nie ma ju w klubie to w jego miejsce gra nastpny, chyba, e mia on zmiennika - wtedy rezerwowy gra cay mecz. W przypadku kolejek na ktre mona zgasza skad turami np. grajcych w pitek a pozostali w sobot, to taki zawodnik nie bierze udziau w danej kolejce a w jego miejsce moe by zgoszony inny. Podobnie ze skadem na puchar - jeli nie zostanie wysany, branych jest pierwszych czterech ze skadu ligowego. Jeli niewysany skad ma miejsce w 1. kolejce nowego sezonu w meczu zagra 4 pierwszych zawodnikw ze skarbu.
7
Zawodnik rezerwowy - mona do podstawowej szstki zawodnikw zgosi dwch dodatkowych zawodnikw rezerwowych. Trzeba okreli w ktrej minucie wchodzi zawodnik rezerwowy i kogo zastpuje. Wpuszczajc zawodnika np w 70 minucie jego gole i kartki bd liczone od 69:00 minuty wcznie, natomiast do 69:00 minuty liczy si bd gole i kartki zawodnika schodzcego z boiska. Jeeli zawodnik zostanie zdjty z boiska przed 46. lub wprowadzony po 80. minucie to taki wystp nie zalicza mu si do przepisu o 7 meczach (punkt 3. 2 regulaminu). Taki wystp bdzie zaznaczony jako "-X" po najechaniu kursorem na liczb wystpw, gdzie X oznacza liczb takich niezaliczonych wystpw.
8
Ograniczenie - Zawodnika wprowadzonego w danym meczu nie mona w tym samym meczu zastpi innym zawodnikiem kilka czy kilkanacie minut pniej.
9
Wyjtek - Zaplanowana przez managera zmiana nie zostanie przeprowadzona, jeli zawodnik schodzcy zostanie wczeniej ukarany czerwon kartk.
10
Komentarz po meczu - po meczu naley wypowiedzie si do prasy - naley to zrobi w dziale Manager - Skomentuj mecz. Brak takiego komentarza to 0.5 mln kary dla klubu oraz 1 punkt karny dla Managera.
11
Mecz przeoony - jeeli mecz zostanie w rzeczywistoci przeoony to nie bdzie si liczy w danej kolejce, chyba e zostanie rozegrany przed rozpoczciem nastpnej kolejki. Jeli nie zostanie a druyny bd jedna z druyn, ktrych mecz zosta przeoony, graj inny oficjalny mecz przed rozpoczciem nastpnej kolejki to taki mecz(e) bdzie si liczy do danej kolejki pod warunkiem, e spenia (i), (ii), (iii) lub (iv) z 3. Mecze z punktw (v) i (vi) bd mogy by brane pod uwag tylko w przypadku gdy pierwotny mecz zakwalifikowany do kolejki take by z (v) lub (vi). Ostateczn decyzj podejmuje Rada WGP.
12
Mecz przerwany - jeeli mecz zostanie w rzeczywistoci przerwany w X minucie to bdzie si liczy w danej kolejce do X minuty. Dodatkowo jeli druyny bd jedna z druyn, ktrych mecz zosta przerwany, graj inny oficjalny mecz przed rozpoczciem nastpnej kolejki to taki mecz bdzie si liczy do danej kolejki od X+1 minuty pod warunkiem, e spenia (i), (ii), (iii) lub (iv) z 3. Mecze z punktw (v) i (vi) bd mogy by brane pod uwag tylko w przypadku gdy pierwotny mecz zakwalifikowany do kolejki take by z (v) lub (vi). Ostateczn decyzj podejmuje Rada WGP.
13
Walkower - druyna oddaje mecz walkowerem gdy w jej skadzie meczowym jest co najmniej jeden zawodnik, ktry:
- ma wany kontrakt ale nie jest uprawniony do gry w danych rozgrywkach, lub
- nie ma podpisanego kontraktu ale znajduje si w kadrze zespou.
Kub oddajcy mecz walkowerem zostaje ukarany kar pienin wysokoci 0.5 mln a Manager 2 punktami karnymi. Wynik meczu zostaje zweryfikowany na 0-3 lub zostaje utrzymany ten z boiska jesli rozmiar poraki jest wikszy. Jeeli dwa kluby, grajce ze sob oddadz walkowera oba maj po 0 punktw i stosunek bramkowy 0-3. Klub grajcy na swoim stadioni otrzymuje pienidze za bilety, zawodnikom zaliczaj si mecze oraz gole a take wypacane s wszystkie nalene bonusy.

8. FINANSE
1
Za wygrany mecz druyna otrzymuje:
0,7 mln - Premiership, 0,5 mln - The Championship, 0,3 mln - League One.
Za remis druyna otrzymuje:
0,3 mln - Premiership, 0,2 mln - The Championship, 0,1 mln - League One.
2
Premia - po zakoczeniu sezonu za najwicej strzelonych bramek klub otrzyma premi wysokoci 1,5 mln - Premiership, 1 mln - The Championship, 0,5 mln - League One.
3
Pienidze po zakoczeniu sezonu:
Premiership The Championship League One
1 - 14,0 mln          1 - 8,0 mln          1 - 6,5 mln         
2 - 12,5 mln          2 - 7,0 mln          2 - 6,0 mln         
3 - 11,8 mln          3 - 6,5 mln          3 - 5,5 mln         
4 - 10,5 mln          4 - 6,1 mln          4 - 5,0 mln         
5 -   9,1 mln          5 - 5,0 mln          5 - 4,0 mln         
6 -   7,7 mln          6 - 4,7 mln          6 - 3,7 mln         
7 -   6,9 mln          7 - 4,3 mln          7 - 3,4 mln         
8 -   6,1 mln          8 - 3,9 mln          8 - 3,0 mln         
9 -   5,3 mln          9 - 3,6 mln          9 - 2,7 mln         
10 -   4,8 mln          10 - 3,1 mln          10 - 2,3 mln         
11 -   4,4 mln          11 - 2,8 mln          11 - 1,9 mln         
12 -   3,9 mln          12 - 2,3 mln          12 - 1,7 mln         
13 -   3,2 mln          13 - 2,0 mln          13 - 1,4 mln         
14 -   2,7 mln          14 - 1,8 mln          14 - 1,2 mln         
15 -   2,3 mln          15 - 1,6 mln          15 - 1,0 mln         
16 -   2,0 mln          16 - 1,4 mln          16 - 0,9 mln         
17 -   1,7 mln          17 - 1,0 mln          17 - 0,5 mln         
18 -   1,4 mln          18 - 0,8 mln          18 - 0,3 mln         


9. BONUSY
1
Za strzelon bramk klub paci zawodnikowi 0,1 mln (bonus za bramk).
2
Za 3 wygrane mecze pod rzd klub otrzymuje 0,3 mln, za kolejn wygran z rzdu plus 0,1 mln itd.
3
Za krla strzelcw Premiership klub otrzymuje 3 mln, w The Championship 2 mln a w League One 1 mln.

10. STADION
1
Kasa ze stadionw -
League One
8-11 tys - 0,1 mln
12-15 tys - 0,2 mln
16-20 tys - 0,3 mln
21+ tys - 0,4 mln
The Championship
15-17 tys - 0,2 mln
18-21 tys - 0,3 mln
22-24 tys - 0,4 mln
25+ tys - 0,5 mln
Premiership
30-32 tys - 0,4 mln
33-37 tys - 0,5 mln
38-42 tys - 0,6 mln
43-47 tys - 0,7 mln
48-52 tys - 0,8 mln
53-57 tys - 0,9 mln
58-62 tys - 1,0 mln
63-67 tys - 1,2 mln
68-72 tys - 1,4 mln
73-77 tys - 1,6 mln
78-82 tys - 1,8 mln
83+ tys - 2,0 mln
2
Licencja - minimum stadion w Premiership to 30 tys miejsc, w The Championship to 15 tys. Kady klub, ktry awansuje do Premiership musi rozbudowa swj stadion do min 30 tys aby otrzyma licencj na gr w najwyszej klasie rozgywkowej. To samo tyczy si klubw, ktre awansoway z League One do The Championship. W przeciwnym razie klub zostanie zdegradowany do ligi niej, a na jego miejsce wejdzie ostatni spadkowicz z ubiegego sezonu. Termin rozbudowy stadionu mija na 5 dni przed pierwsz kolejk.
3
Wyjtek - klub, ktry awansowa do Premiership bd TC i nie posiada odpowiedniego stadionu moe zosta warunkowo dopuszczony do rozgrywek w tej lidze na 1 sezon. Manager takiego klubu bdzie musia dogada si z klubem "z okolicy", ktry spenia wymogi danej ligi i podpisa z nim umow o wynajem stadionu na sezon. Cena nie moe by mniejsza ni 1 mln (Klub bdzie otrzymywa kase za mecz - bilety - po stawce minimalnej: Premiership: 0,4 mln, TC: 0,2 mln). Klub bdzie musia do rozpoczcia kolejnego sezonu (na min 10 dni przed sezonem) rozbudowa stadion by ten spenia wymogi ligi do ktrej zosta warunkowo dopuszczony.
4
Rozbudowa stadionu - tysic miejsc kosztuje 1 mln.
5
ZADASZENIE STADIONU
Wprowadzenie zadaszenia na stadionie kosztuje w zalenoci od pojemnoci stadionu.
8-15 tys -  4 mln
16-20 tys -  8 mln
21-25 tys - 12 mln
26-30 tys - 16 mln
31-35 tys - 20 mln
36-40 tys - 24 mln
41-45 tys - 28 mln
46-55 tys - 32 mln
56-65 tys - 36 mln
66-75 tys - 40 mln
76-85 tys - 44 mln
Jeeli klub rozbudowuje stadion o 1000 miejsc i posiada ju zadaszenie bdzie musia dopaci za kade 1000 miejsc kolejny 1 mln za remont zadaszenia. Klub nie posiadajcy zadaszenia bdzie dostawa o 0,4 mln mniej kasy za stadion (niezalenie od pojemnoci stadionu).
Wyjtek - zespoy z League One nie musz mie zadaczenia.
6
PODGRZEWANE SIEDZENIA
Zamontowanie podgrzewanych siedze na stadionie kosztuje w zalenoci od pojemnoci stadionu.
8-15 tys -  3 mln
16-20 tys -  5 mln
21-25 tys -  7 mln
26-30 tys -  9 mln
31-35 tys - 11 mln
36-40 tys - 13 mln
41-45 tys - 15 mln
46-55 tys - 17 mln
56-65 tys - 19 mln
66-75 tys - 21 mln
67-85 tys - 23 mln
Jeeli klub rozbudowuje stadion o 1000 miejsc i posiada ju podgrzewane siedzenia bdzie musia dopacic za kady 1000 miejsc kolejne 0,5 mln za dodatkowe zamontowanie ciepych siedze. Klub nie posiadajcy podgrzewanych siedze bdzie dostawa o 0,2 mln mniej kasy za stadion (niezalenie od pojemnoci stadionu). Klub posiadajcy podgrzewane siedzenia bdzie dostawa 0,1 mln wicej kasy za stadion (niezalenie od pojemnoci stadionu).
Wyjtek - zespoy z League One nie musz mie podgrzewanych siedze.
7
TELEBIM
Zainstalowanie telebimu kosztuje 5 mln. Telebin na ktrym wywietlane s reklamy zapewnia zysk + 0,1 mln za mecz.
8
PODGRZEWANA MURAWA
Zainstalowanie takiej murawy kosztuje 5 mln. Murawa ta daje + 0,1 mln kasy za mecz.

11. KARY
1
Wulgarne zachowanie - za przeszkadzanie, przeklinanie i obraanie na licytacjach oraz forum a take zachowania dalekie od fair-play s kary pienine ustalane przez Rad WGP.

12. KARTKI
1
ta kartka () - 0,1 mln i 1 punkt;
Dwie te kartki w jednym meczu () - 0,2 mln i 2 punkty;
Czerwona kartka () - 0,3 mln i 3 punkty;
2
Nagroda fair-play - klub z najmniejsz iloci punktw otrzyma nagrod fair play i 2 mln wynagrodzenia. T nagrod sponsoruje klub z najwiksz iloci punktw. Osobno rozpatrujemy punkty w Premiership, The Championship i League One.
3
Wyjtek - klub, ktrego zawodnik otrzyma w meczu kartk, a nastpnie ta kartka bdzie anulowana przez FA moe ubiega si o zwrot kary i odjcie punktw w klasyfikacji Fair-Play. Na odwoanie manager ma czas do rozpoczcia nastpnej kolejki wysyajc stosown wiadomo, zawierajc potwierdzenie zaistniaej sytuacji, do Przewodniczcego Rady.

13. SPONSOR & STROJE
1
W dziale Sponsorzy i Stroje [zobacz instrukcj] mona wybra swojego sponsora. Kada firma przedstawia swoje warunki, ktre klub musi speni, aby pozyska sponsora. Jeeli klub nie chce mie sponsora, nie musi. Nowe oferty sponsorw pojawiaj si przed nowym sezonem i mona je wybiera do rozpoczcia 1. kolejki sezonu. Jeeli sponsor przeznacza pienidze na rozbudow stadionu to trzeba je rozdysponowa take do rozpoczcia 1. kolejki. W jednym sezonie jedna druyna moe mie tylko jednego sponsora. Po podpisaniu umowy nie ma moliwoci rezygnacji ze sponsora i/lub zmiany na innego. Wypenione bonusy zostaj wypacone po zakoczeniu sezonu.
2
Stroje - kady klub musi mie stroje, trzeba wybra ofert jednej z dostpnych firm do rozpoczcia 1. kolejki.
3
Ograniczenie - jeeli manager nie wypeni ankiety samooceny za poprzedni sezon nie bdzie mg podpisa nowej umowy ani ze sponsorem ani z firm dostarczajca stroje.

14. BUDET POYCZKOWY
Zlikwidowany.

15. SUPERCUP
1
Zasady - Mistrz Premiership i zdobywca FA CUP spotkaj si w jednym meczu o SUPERCUP na neutralnym stadionie. Jeeli zdarzy si tak, e mistrzem Premiership i zdobywc FA CUP bdzie ten sam klub, wtedy w SUPERCUP wezm udzia: Mistrz i Wicemistrz Premiership. Jeeli w takim meczu padnie remis to odbd si karne.
2
Karne - kady z managerw wystawia list kolejnoci podchodzenia do karnych swoich zawodnikw. Karnego uznaje si za wykorzystanego jeli dany zawodnik strzeli gola w trakcie rzeczywistego meczu (niezalenie w ktrej minucie zosta wpuszczony na boisko). Kadego zawodnika koczcego mecz mona wystawi wicej ni jeden raz, taki karny jest wykorzystany wtedy, gdy ten zawodnik zdoby wicej ni jednego gola w rzeczywistym meczu. Karne wykonywane s do momentu zdobycia bramkowej przewagi po danej rundzie rzutw karnych przez jedn z druyn (maksymalnie sze serii). Jeeli rozstrzygnicie nie nastpi o zwycistwie decyduje kolejno: liczba strzelonych bramek w lidze, liczba strzelonych bramek w aktualnej kolejce, liczba strzelonych bramek w poprzedniej kolejce i kadej nastepnej a do roztrzygnicia (rwnie kolejki z poprzedniego sezonu).

16. FA CUP
1
Zasady - w FA Cup First Round zagraj 44 zespoy a 10 pozostaych doczy w Second Round. Te 10 zespow to pierwsze 10 z Premiership. Mecz rozgrywane s systemem pucharowym, a pary w First Round s wyaniane losowo. W FA Cup Semi-final odbed si dwa spotkania - mecz i rewan.
2
Zawodnik wypoyczony - jeeli zawodnik jest wypoyczony do klubu przed rozpoczciem FA Cup do koca sezonu to moe gra w FA Cup. Jeeli nie (np. po rozegraniu First Round) to nie moe zagra, a druyna, ktra wystawi do skadu takiego zawodnika zostaje ukarana walkowerem.
3
Tylko w jednym klubie - zawodnik moe gra w FA Cup tylko w barwach jednego klubu. Jeeli zawodnik gra ju w FA Cup a pniej przeszed do innego klubu, to ju nie moe gra w tym pucharze, a druyna, ktra wystawi do skadu takiego zawodnika zostaje ukarana walkowerem.
4
Remis- jeeli w meczu FA Cup (nie liczc Semi-finals) padnie remis to rozegrany bdzie Replay. Jeeli w drugim meczu take padnie remis o awansie decyduje kolejno: liczba strzelonych bramek w lidze, liczba strzelonych bramek w aktualnej kolejce, liczba strzelonych bramek w poprzedniej kolejce i kadej nastepnej a do roztrzygnicia. Jeeli dalej nie zostanie wyoniony zwycizca to awansuje klub, ktry zajmuje aktualnie wysze miejsce w tabeli.
5
Kasa za awans do:
2nd Round: 0,3 mln,
3rd Round: 0,4 mln,
Quarter-final: 0,5 mln,
Semi-final: 0,6 mln,
Finau: 1,5 mln,
Wygrana w Finale: 2 mln.

17. ELITTE CUP
1
Zasady - Elitte Cup obejmuje 8 zespow. Puchar ten rozgrywany jest na pocztku sezonu. Uczestnikami Elitte Cup s kolejno: Mistrz Premiership, Mistrz The Championship, Mistrz League One, zwycizca Elitte Cup oraz zwycizca FA Cup. Kolejnym uczestnikiem jest zesp z najwiksz liczb ligowych goli lub kolejny (a do rozstrzygnicia), gdy ten pierwszy zapewni ju sobie udzia w Elitte Cup (w przypadku takiej samej liczby goli jako pierwszy brany jest klub, ktry zakoczy sezon na wyszym miejscu). Nastpnie jeli zwycizca FA Cup zapewni sobie start z powodu innego ni triumf w tym pucharze doczony zostaje finalista tych rozgrywek. Stawk uczestnikw Elitte Cup uzupeniaj zespoy, ktre zajy najwysze pozycje w tabeli Premiership.
2
Faza grupowa - 8 zespow zostaje losowo podzielonych na dwie grupy po 4 zepsoy. W grupach druyny graj systemem kady z kadym. Zwycizcy grup awansuj do finau.
O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba zdobytych punktw, ilo strzelonych bramek, ilos wpuszczonych bramek a na kocu wynik meczu obu druyn (jezeli wszystko bedzie takie same to decydowa bdzie, ktry z klubow wygra wicej razy, nastpnie ktry mniej przegra). Jeeli nadal wszystko jest po rwno wysze miejsce w tabeli zajmuje druyna. ktra w obecnym sezonie ligowym strzelia wicej goli, a w ostatecznoci ta, ktra zajmuje w niej obecnie wysze miejsce.
3
Zawodnik wypoyczony - jeeli zawodnik jest wypoyczony do klubu od pocztku do koca sezonu to moe gra w Elitte Cup. Jeeli nie (np. na dwa miesice) to nie moe zagra, a druyna, ktra wystawi do skadu takiego zawodnika zostaje ukarana walkowerem.
4
Tylko w jednym klubie - zawodnik moe gra w Elitte Cup tylko w barwach jednego klubu. Jeeli zawodnik gra ju w Elitte Cup a pniej przeszed do innego klubu, to ju nie moe gra w tym pucharze, a druyna, ktra wystawi do skadu takiego zawodnika zostaje ukarana walkowerem.
5
Remis w finale - jeeli w Finale Elitte Cup padnie remis to rozegrany zostanie konkurs rzutw karnych.
6
Karne - kady z managerw wystawia list kolejnoci podchodzenia do karnych swoich zawodnikw. Karnego uznaje si za wykorzystanego jeli dany zawodnik strzeli gola w trakcie rzeczywistego meczu (niezalenie w ktrej minucie zosta wpuszczony na boisko). Kadego zawodnika koczcego mecz mona wystawi wicej ni jeden raz, taki karny jest wykorzystany wtedy, gdy ten zawodnik zdoby wicej ni jednego gola w rzeczywistym meczu. Karne wykonywane s do momentu zdobycia bramkowej przewagi po danej rundzie rzutw karnych przez jedn z druyn (maksymalnie sze serii). Jeeli rozstrzygnicie nie nastpi o zwycistwie decyduje kolejno: liczba strzelonych bramek w lidze, liczba strzelonych bramek w aktualnej kolejce, liczba strzelonych bramek w poprzedniej kolejce i kadej nastepnej a do roztrzygnicia (rwnie kolejki z poprzedniego sezonu).
6
Kasa za:
Kady zdobyty punkt w fazie grupowej: 0.1 mln,
Awans do finau: 1.5 mln,
Wygrana w Finale: 2 mln.

18. WZROST WARTOSCI
1
Warto zawodnika wzrasta zalenie od liczby strzelanych przez niego goli oraz aktualnej wartoci, wg nastpujcych zalenoci:
Warto zawodnika
0.1mln - 5mln po strzeleniu 3 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 5mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
  5.1mln - 12mln po strzeleniu 4 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 12mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
12.1mln - 22mln po strzeleniu 5 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 22mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
22.1mln - 30mln po strzeleniu 6 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 30mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
30.1mln - 35mln po strzeleniu 7 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 35mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
35.1mln - 40mln po strzeleniu 8 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 40mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
40.1mln - 45mln po strzeleniu 9 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 45mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
45.1mln - 50mln po strzeleniu 10 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 50mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
50.1mln - 55mln po strzeleniu 12 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 55mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
55.1mln - 60mln po strzeleniu 13 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 60mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
60.1mln - 65mln po strzeleniu 14 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 65mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
65.1mln - 70mln po strzeleniu 15 bramek warto ronie o 2mln (ale do max 70mln),
po kazdej nastepnej warto ronie o 1mln
Zawodnikom z wartoci wiksz ni 70 mln warto nie wzrasta. Warto zawodnika wzrasta rwnie na wypoyczeniu (gole w klubie macieystym oraz w klubach do ktrych zawodnik zosta wypoyczony sumuj si).

19. DZIENNIK KLUBOWY
1
Dziennik klubowy to dokumentacja klubu, jego historia.
2
Wpisy obowizkowe
- transfery (dodawane s automatycznie)
- wypoyczenia (dodawane s automatycznie)
- otrzymane nagrody (w tym awards dla zawodnikw i managerw)
- informacja o wygraniu lub odpadniciu z pucharu (adnotacja kocowa jak daleko udao si w danym pucharze zaj)
- podpisanie kontraktw ze sponsorami oraz wypenienie lub nie wypenienie tych kontraktw
- poyczki od sponsora
- miejsce w lidze na koniec sezonu.
3
Rzeczy niedozwolone - Dziennik powinien by czytelny oraz nie zawiera gupot.

20. REKOMPENSATY
1
Wysoko rekompensaty - za zawodnika ktry opuci stref WGP klub otrzymuje rekompensat:
- 50% wartoci zawodnika jeli zawodnik ten rozegra w tym klubie 0-5 meczw, lub
- 30% wartoci zawodnika jeli zawodnik rozegra wicej ni 5 meczw.
Rekompensata ta nie dotyczy zawodnikow, ktorzy skonczyli kariery.
2
Wyoutowany - jeeli zawodnik zostanie wypoyczony poza stref WGP (1) lub stanie si zawodnikiem bez klubu (2) otrzymuje status zawodnika wyoutowanego. Z takim zawodnikiem nie mona przeduy kontraktu, sprzeda go ani wypoyczy. Do koca obowizywania kontraktu mona z niego zrezygnowa otrzymujc rekompensat zgodnie z 1. lub czeka na powrt z wypoyczenia (1) / podpisanie kontraktu z jakim klubem (2). Taki zawodnik bdzie w skarbie oznaczony kolorem zielonym.
3
Wyjtek - jeeli po zakoczeniu naszego sezonu lub w trakcie okna transferowego (rzeczywistego) zawodnik opuci stref WGP z powodu koca wypoyczenia lub spadku do ligi poza stref, to do czasu podpisania kontraktu z klubem w strefie gry (ale nie duej ni do koca okna transferowego) take otrzymuje status zawodnika wyoutowanego. Po zamkniciu okna transferowego klub otrzymuje rekompensat zgodnie z 1.
4
Przypadek szczeglny - w przypadku mierci zawodnika, klub ktry ma z nim podpisany kontrakt otrzymuje rekompensat w wysokoci 100% wartoci tego zawodnika.
5
Brak kontraktu - jeeli klub kupi zawodnika i nie podpisa z nim kontraktu a zawodnik ten opuci stref gry to nie otrzyma rekompensaty.

21. AKTUALIZACJA STRONY
1
Aktualizacja skarbu - w trakcie trwania kolejki nie ma aktualizacji skarbu, transferw itp. Jeeli bdzie jaki transfer lub loan w trakcie trwania kolejki to zostanie on zatwierdzony i dokonany po jej zakoczeniu. Kolejk uwaa si za rozpoczt od ostatecznej godziny wysyania skadw przed pierwszym meczem w danej kolejce.

22. OBOWIZKI MANAGERA
1
Obowizki Managera
- Kady manager jest zobowizany do przestrzegania regulaminu i wypeniania nakadanych na niego obowizkw w postaci:
- wysyania poprawnego skladu na kade rozgrywki w ktrych bierze si udzia
- wysyania komentarzy po meczach na czas (termin podany w zapowiedzi kolejki)
- aktualizacji klubowego dziennika
- wysyania awardsw comiesicznych (do 7 kazdego miesica, na adres awardswgp@gmail.com)
- wysyania awardsw posezonowych (do 14 dnia po play-offach, na adres awardswgp@gmail.com)
- kontrolowania kontraktw swoich zawodnikw
- wysyanie ankiety samooceny po kadym rozegranym sezonie.

23. RADA WGP
1
Rada WGP stanowi ogran zarzdzajcy gr i decyduje o jej najwaniejszych sprawach. W jej skad wchodzi 3 czonkw (managerw) - Przewodniczcego Rady i dwch czonkw wybieranych na pocztku czerwca kadego roku w demokratycznych i tajnych wyborach. Kady manager prowadzcy klub ma jeden gos przy gosowaniu na Przewodniczcego i dwa gosy przy wybieraniu czonkw. Gosowanie trwa okoo tygodnia a w razie remisu zarzdzana jest dogrywka, ktra take trwa okoo tygodnia.
2
Kadencja - Okres kadencji Radnego to jeden rok. Moe by on krtszy jeli Radny zdecyduje si zrezygnowa z penionej funkcji. Wtedy na jego miejsce mianowany zostaje manager, ktry w gosowaniu otrzyma najwiksz liczb gosw, ktra nie gwarantowaa mandatu Radnego.
© Copyright by WGP 2002-19. All rights reserved.